Dersom dine bilder er tagget med metadata som ligger i bildet er det mulig å få denne informasjonen direkte inn i Imageshop uten å måtte tagge bildene på nytt. Dette er noe du kan fikse selv i administrasjonen.


- Gå inn i admin - admin5.imageshop.no

- Klikk på navnet ditt i høyre hjørne -> “konfigurasjon”

- Klikk “Metadata”

- Her kan du velge hvilken informasjon fra metadataen som skal vises i det de ulike feltene i Imageshop.Dersom du er usikker på hvilket felt som er korrekt kan du laste opp et testbilde først.


- Last opp et bilde du vet allerede har metadata i seg uten å legge på noe informasjon i Imageshop.

- Klikk deg inn på bildet ved å trykke på info tegnet nede til høyre.

- Bla ned under bildet og klikk på “Metadata”

- Der ser du informasjonen som ligger i bildet. Gå deretter inn på konfigurasjon igjen og fyll inn de feltene du ønsker.