Det er mulig å bruke Google Autentisering for to-trinns innlogging for forbedret sikkerhet ved pålogging til administrasjonen i Imageshop. Da må man oppgi en 6 sifret kode man får fra appen Google Autentisering etter å ha oppgitt brukernavn og passord. Google Autentisering må installeres på telefonen, og er tilgjengelig for iOS eller Android.


For å slå på to-trinns autentisering, må man være logget inn i administrasjonssidene til Imageshop. Beskrivelsen under gjelder for versjon 5 av denne. Etter dette kan man sette på to-faktor autentisering for sin egen bruker, ved å gå til "Min side" for sin egen brukereller slå det på for en annen bruker ved å gå til brukerlisten (Rediger -> Brukere) og trykke "Rediger" på den brukeren man ønsker å slå på to-faktor autentisering for. Deretter trykker man på to-trinns innlogging under "Innstillinger" på brukerenNår dette er gjort, scanner brukeren qr-koden i Google Autentisering, og trykker lagre for å aktivere to-trinns innlogging. Ved neste pålogging vil brukeren bli spurt om en autentiseringskode etter at brukernavn og passord er oppgitt. Bruk påloggingskoden i Google Autentikator for å logge på.


Hvis man ønsker å slå av to-trinns innlogging, haker man det av og trykker lagre.