Du kan som administrator aktivere personvernregler i Imageshop. 


Informasjon:

1. Gå til admin (admin5.imageshop.no)

2. Trykk "Personvern" i høyre hjørne

3. Under "Informasjon" kan du lese mer om hvordan dette fungerer.  


Personvernregler:

1. Under "Personvern" trykk "Personvernregler"

2. Les gjennom teksten som er foreslått av oss, rediger teksten om du ønsker det. 

3. Dersom du har flere språk - husk å rediger teksten på alle språk. 

4. Vi anbefaler at du sender en test til deg selv før du aktiverer samtykke.  


Retningslinjer:

1. Under "Personvern" trykk "Retningslinjer"

2. Les gjennom teksten som er foreslått av oss, rediger teksten om du ønsker det. 

3. Dersom du har flere språk - husk å rediger teksten på alle språk. 

4. Trykk "Lagre"


Melding for godkjenning:

Det vil komme en "pop-up" med en melding til alle brukere av deres bildebank. Du kan selv 

bestemme denne teksten eller velge å bruke standard tekst som vi foreslår. 

1. Under "Personvern" trykk "Melding"

2. Les nøye gjennom forslaget vårt på alle språk og gjør ønsket endringer. 

3. Trykk "Lagre"


Aktivering:

For at meldinger og "pop-up" skal dukke opp for brukere i bildebanken deres må dette aktiveres. Det gjør du slik:

1. Trykk på navnet ditt i høyre hjørne

2. Trykk "konfigurasjon" 

3. Trykk "Personvern"

4. Velg en dato for når dette skal aktiveres

5. Velg hva som skal skje ved innhenting av samtykke

6. Sett en grense for når inaktive brukere skal slettes

7. Arkiver og trykk "Lagre"