Dersom du laster opp transparente filer i Imageshop, så legges det til et grå/hvitt rutemønster bak motivet, slik at det fremstår tydelig. Dette gjelder imidlertid ikke for transparente filer med hvite motiv. Da blir motivet og bakgrunnen hvit på thumbnailene som illustrerer motivet inne i Imageshop. 


For å bøte på dette kan du legge til farge i bakgrunnen. Du gjøre det ved å klikke det inn på detaljversjonen av bildet (trykk på "i'en" i thumbnailen på oversiktssiden) og så klikke på den blå knappen "Rediger thumbnail" under selve bildet. Du kommer da inn i en redigeringsfunksjon, der du kan velge bakgrunnsfarge, forhåndsvise og lagre thumbnailen. Originalbildet og de nedlastbare versjonene av den blir ikke påvirket.


Se her:


Illustrasjonen i det transparente bildet er hvit og ingenting vises: 


Trykk den blå rediger knappen og du kommer inn i bildet nedenfor, der du kan legge på bakgrunnsfarge, forhåndsvise og lagre thumbnailen.