I Imageshop har vi 3 forskjellige brukertyper, for de aller fleste er det kun to som er av betydning. 


Standard bruker:
- En standard bruker har bare tilgang til brukergrensesnittet (Front-end). De kan se bilder, laste ned og har tilgang til alle funksjoner i front-end. En administrator kan bestemme hvilke grensesnitt brukeren skal ha tilgang til dersom dere har flere. 


 Administrator:

- En administrator har tilgang til admin og vil ha mulighet for å laste opp, tagge bilder, slette bilder, redigere kategorier, redigere brukere osv. En admin vil også ha tilgang til front-end og har mulighet til å gjøre alle funksjonene der også.

Redaktør:

- En redaktør brukes dersom man har front-end upload. Det er en spesiell bruker som vil ha mulighet til å godkjenne bilder som standard brukere har lastet opp i front-end. De kan også laste opp bilder selv og gjøre alle funksjoner i front-end.