ADMINISTRATOR - BRUKERMANUAL

Metadata ved opplasting
Dersom dine bilder er tagget med metadata som ligger i bildet er det mulig å få denne informasjonen direkte inn i Imageshop uten å måtte tagge bildene på ny...
Thu, 25 Nov, 2021 at 1:02 PM
Endre admin e-post
I Imageshop har man en admin e-post, der vil man kunne godkjenne brukere, få varsel når folk laster ned bilder og svare på support. Du kan endre denne e-pos...
Thu, 25 Nov, 2021 at 1:02 PM
Legg til flere versjoner av samme bilde
Dersom du har flere versjoner av et bilde kan du laste disse opp sammen istedenfor å ha flere bilder av samme motiv. Kanskje du har flere versjoner av samme...
Thu, 25 Nov, 2021 at 1:02 PM
Lagringsplass tilgjengelig og brukt
I administrasjonen har du full oversikt over hvor mye plass som er brukt, hvor mye plass som er igjen. Du kan også se hvor mange bilder som er lastet opp og...
Thu, 25 Nov, 2021 at 1:02 PM
To-trinns (to-faktor) innlogging
Det er mulig å bruke Google Autentisering for to-trinns innlogging for forbedret sikkerhet ved pålogging til administrasjonen i Imageshop. Da må man oppgi e...
Thu, 25 Nov, 2021 at 1:02 PM
Automatisk oversettelse av tagging i admin
Dersom du har flere språk i Imageshop kan du enkelt oversette informasjonen som blir lagt inn ved opplasting av filer i admin. Dette vil spare deg for mye t...
Thu, 25 Nov, 2021 at 1:02 PM
Egendefinerte felter i Imageshop
Du kan enkelt lage nye felter i Imageshop for informasjon som filer skal tagges med. Dette er nyttig dersom din bedrift har spesiell informasjon som går u...
Thu, 25 Nov, 2021 at 1:02 PM
Dashboard
I administrasjonen har du tilgang til "Dashboard" hvor du får en fullstendig oversikt over nøkkeltall baser på deres Imageshop.  Du kan blant ann...
Thu, 25 Nov, 2021 at 1:03 PM
Feilstavelser ved søk
I Imageshop kan du legge til feilstavelser du vet ofte blir gjort ved søk.  1. Gå til admin (admin5.imageshop.no) 2. Trykk på navnet ditt i høyre hjørn...
Thu, 25 Nov, 2021 at 1:02 PM
GDPR - personvern aktivering
Du kan som administrator aktivere personvernregler i Imageshop.  Informasjon: 1. Gå til admin (admin5.imageshop.no) 2. Trykk "Personvern" i ...
Thu, 25 Nov, 2021 at 1:02 PM