ADMINISTRATOR - BRUKERMANUAL

Opplasting fra lightroom
Du kan laste opp bilder i Imageshop direkte fra lightroom (NB, dette er en tilleggs-modul ta kontakt dersom du ønsker mer informasjon om dette).  Det gjør ...
Thu, 25 Nov, 2021 at 1:03 PM
Album
I Imageshop har man mulighet for å lage album hvor du kan lage samlinger av bilder som dukker opp i et eget grensesnitt med egen URL. Dette er en tilleggsfu...
Thu, 25 Nov, 2021 at 1:03 PM
Endre informasjon på flere bilder samtidig
I admin kan du endre alt av informasjon på flere bilder samtidig. Du kan endre kategorier eller fritekstsøk: 1. Fjerne / legge til kategorier på mange b...
Thu, 25 Nov, 2021 at 1:03 PM
Konfigurasjon av brukergrensesnitt
Du kan selv endre logo, farger, tekster og bilder i brukergrensesnittet. Det er bare administratorer som har mulighet til å gjøre slike endringer.  1. Gå ...
Thu, 25 Nov, 2021 at 1:03 PM
Transparente filer med hvite illlustrasjoner/bilder. Endre bakgrunnsfarge
Dersom du laster opp transparente filer i Imageshop, så legges det til et grå/hvitt rutemønster bak motivet, slik at det fremstår tydelig. Dette gjelder imi...
Thu, 25 Nov, 2021 at 1:04 PM
Gjenopprett filer som er slettet
Når en fil slettes i Imageshop legges filen i en søppelkurv før filen slettes permanent automatisk etter 30 dager. Du har da mulighet til å gjenopprette fil...
Thu, 25 Nov, 2021 at 1:04 PM
Adobe plugin
Your browser does not support the video tag.
Tue, 30 Nov, 2021 at 4:08 PM
Informasjon om endrede rutiner for "Katalog" ved opplasting
Hvordan rydde opp i katalogene i Imageshop? Dersom man velger filer i Imageshop uten å legge de til legges filene automatisk i din Katalog slik...
Tue, 9 Aug, 2022 at 7:49 AM