Du kan selv endre logo, farger, tekster og bilder i brukergrensesnittet. Det er bare administratorer som har mulighet til å gjøre slike endringer. 


1. Gå til admin

2. Trykk på navnet ditt i høyre hjørne og velg "konfigurasjon"


Under "Frontend innstillinger" finner du alle endringer du kan gjøre i brukergrensesnittet, under finner du en beskrivelse av alle punkter. Kontakt oss:


Under kontakt oss kan du redigere teksten som ligger inne på "kontakt oss" i brukergrensesnittet for de språkene dere har tilgjengelig i Imageshop. 


Skriv inn ønsket overskrift og tekst på alle språk og trykk "Lagre endringer".


Farger:


Du kan endre farger i brukergrensesnittet selv. Legg inn ønsket fargekode eller trykk "Fargevelger" for å finne en passende farge. Du kan lagre det per grensesnitt eller kopiere inn fargen for alle grensesnitt nederst på siden.


Felter:


Du kan velge hvilke informasjons-felter dere ønsker per grensesnitt. Slå av / på de feltene du ønsker og lagre per grensesnitt eller kopier endringen til alle grensesnitt nederst på siden. 

Beskjæring:


Dersom dere har beskjæringsmodulen inkludert i deres Imageshop kan du selv legge til profiler for beskjæring.
Trykk "Opprett ny beskjæringsprofil", skriv inn ønsket høyde x bredde og gi pofilen et navn.

Bestem hvilket grensesnitt denne profilen skal være tilgjengelig for og trykk "Lagre"Logoer og bannere:


Du kan selv oppdater logo, hovedbanner, log-in banner og favicon per grensesnitt i Imageshop.


Erstatt eller legg til de filene du vil endre, du kan lagre per grensesnitt eller kopiere til alle nederst på siden. Du kan også ha egen logo per språk dersom dere har det. 
Nettleser titler:

Dere kan selv bestemme tittelen til nettleser per side for Imageshop. Skriv inn ønsket tittel for de ulike sidene per språk og trykk "lagre".Tekster:


Under tekster kan du endre de 2 setningene med tekst som ligger på forsiden til Imageshop per grensesnitt og per språk. Du kan også endre navn på menypunkt i Imageshop.Kategorier:


Under kategorier kan du endre navn på kategoritrær per språk og velge hvilke kategoritrær som skal være tilgjengelig per grensesnitt.


Du kan også velge om filtreringen i et kategoritre skal fungere som "OG" / "ELLER" og om det skal ligge åpent som standard eller lukket.


Publisering:


Når man har gjort endringer på konfigurasjons-siden tar det opptil 1 time før endringen vil vises i brukergrensesnittet. Du kan forhåndsvise endringen for å se hvordan det kommer til å bli eller publisere direkte for å få oppdateringen på plass med en gang.