STANDARD BRUKERE - BRUKERMANUAL

Her finner du brukermanual for alle standard brukere og redaktører i Imageshop. Er det noe du ikke finner svar på? Kontakt oss på: E-post: support@imageshop.no Telefon: +47 55 29 61 00

Godkjenning av filer
Dersom en standard bruker har lastet opp filer via brukergrensesnittet må disse godkjennes av en redaktør eller administrator. Front-end upload er en tilleg...
Mon, 27 Jul, 2020 at 3:16 PM
Album
Album er samlinger av filer som enkelt kan deles med en URL. Album kan være helt lukket hvor brukeren må logge inn for å se / laste ned, delvis lukket hvor ...
Mon, 27 Jul, 2020 at 3:40 PM
Sammenlign filer
Sammenlignings-funksjonen kan være grei å bruke for å finne ut hvilket bilde du ønsker å laste ned. Du får samlet bildene på samme side med tagge-informasjo...
Mon, 3 Aug, 2020 at 9:11 AM