Det er mulig å endre språk i administrasjonen etter eget ønske, det gjøres på følgende måte:1. Gå inn i administrasjonen - admin5.imageshop.no

2. Klikk på navnet ditt oppe i høyre hjørne.

3. Trykk på “språk” og klikk på det språket du ønsker