I admin kan du endre alt av informasjon på flere bilder samtidig. Du kan endre kategorier eller fritekstsøk:


1. Fjerne / legge til kategorier på mange bilder (fungerer på alle "sjekkbokser" også distribusjon og synlig for bruker)
- Marker bildene du vil endre kategori på
- Trykk "Tag"
- Trykk "velg alle" slik at alle bildene blir markert igjen. 
- Kryss av for kategorien du vil fjerne eller legge til på bildene 
- Bruk knappene "-tags" (for å fjerne) og "+tags" (for å legge til) kategorier på alle bildene samtidig.


(Under "visningsalternativer" og "info" kan du se hva bildene er tagget med samtidig som du jobber.

2. Endre navn, beskrivelse og andre tekstfelter på mange bilder
- Marker bildene du vil endre kategori på- Trykk "Tag"- Trykk "velg alle" slik at alle bildene blir markert igjen. 
- Skriv inn nytt navn, beskrivelse osv. i feltene til venstre. 
- Under "avanserte innstillinger" velg "overskriv eksisterende info"
- Trykk "legg til"