Oppdatering av login system til Imageshop, den 13. nov. 2023

Endret Sun, 05 Nov 2023 ved 12:15 PM

Kjære Imageshop bruker,


Den 13. november 2023 oppdateres Imageshop sitt innloggingssystem. Endringen går ut på at du som bruker fra den 13. november kun vil trenge 1 brukernavn og passord for innlogging til Imageshop, selv om du har tilgang til flere Imageshop baser.


Oppdateringen kommer av at vi fra denne datoen går over til å benytte Microsoft Identity systemet til å håndtere autentisering til Imageshop. Det åpner også for at vi i tiden fremover kan tilrettelegge for et enda bedre og med konfigurerbart innloggingssystem.


I noen tilfeller betyr endringen at brukere med flere tilganger til Imageshop vil få vist en nedtrekksmeny med sine tilganger, slik at hen kan velge rett tilgang.


De fleste brukere av Imageshop har imidlertid per i dag kun 1 innlogging til Imageshop og vil dermed ikke merke noe til oppdateringen. Alt blir som før.


Brukere som logger inn med Single Sign On(SSO) systemer, som for eks. Azure AD, vil ikke merke noe til oppdateringen som gjennomføres.


Denne oppdateringen vil gjøre bruken av Imageshop enda enklere og sikrere for flere av våre brukere, ved at de får færre brukernavn og passord å administrere. For Imageshop er dette også en fordel, som øker sikkerheten.


I tiden fremover vil det komme flere oppdateringer som gjør tilgangssystemet til Imageshop enda mer konfigurerbart og mulig å tilpasse til behovet i hver organisasjon som benytter Imageshop. Sikkerheten og mulighet til å øke sikkerhetsnivået ytterligere, vil hele tiden være ivaretatt som prioritet nummer 1.


Får du melding om “Feil passord”

Prøv “Glemt passord” funksjonen som er tilgjengelig i front end av alle Imageshops.Opplever du andre problemer med innlogging til Imageshop, vennligst ikke ring oss, men send en e-post til vår support: support@imageshop.org - slik at vi raskt kan hjelpe deg.


Beste hilsen

Imageshop teamet

Var denne artikkelen nyttig?

Så bra!

Takk for din tilbakemelding

Beklager at vi ikke kunne være mer til hjelp

Takk for din tilbakemelding

Fortell oss hvordan vi kan forbedre denne artikkelen.

Velg minst én av grunnene
CAPTCHA-verifisering er obligatorisk.

Tilbakemeldingen er sendt inn

Vi setter pris på tilbakemeldingen din og vil prøve å rette på artikkelen