I admin kan man legge til, redigere og slette kategorier. Det er ikke alle som har tilgang på denne funksjonen. Dersom du skal ha mulighet til det, ta kontakt med support@screentek.no og vi vil sette det på for din bruker. 


1. Gå til admin - admin5.imageshop.no

2. Trykk på “Rediger” -> “Kategorier”

3. Trykk på “Topp kategori” og du vil se hvem som har tilgang til å redigere kategoriene.


Hvordan legge til nye kategorier: 


4. Trykk på “Legg til hovedkategori” og skriv inn navnet på kategorien, dersom du har flere språk må du fylle inn for hvert språk.

5. Trykk “Lagre endringer”.

6. For å legge til underkategori: trykk på hovedkategorien hvor du ønsker å legge til en underkategori.

7. Trykk på “+ Sub Kategori” og skriv inn navnet på underkategorien.

8. Trykk “Lagre endringer”

9. Du kan dra kategoriene opp og ned for å bestemme rekkefølgen, dette virker på hovedkategorier og underkategorier.


Hvordan slette kategorier: 


1. For å slette en kategori, må du først slette alle underkategorier tilknyttet denne. 


2. Klikk på navnet til kategorien, om underkategorier kommer opp til høyre, klikk på navnet til en av disse.


3. Du ser nå en "Slett" - knapp under navnet og oversettingen på kategorien.

4. Klikk på "Slett".


5. Du vil nå få en pop-up som spør om du vil slette kategorien. Bekreft ved å trykke "Slett" på nytt.