Alle administratorer i Imageshop kan oppdatere banner på forside, logo, favicon og banner på log-in skjermen. 


1. Gå til admin 

2. Klikk på navnet ditt i høyre hjørne og velg "konfigurasjon"

3. Klikk "Logoer og Bannere"


Du kan endre banner eller logo for alle grensesnitt samtidig eller for 1 spesifikt. Du kan også spesifisere logo for hvert enkelt språk om du har en norsk og en engelsk variant for eksempel. Gjør endringer på 1 spesifikt grensesnitt:

4. Klikk på grensesnittet du ønsker å gjøre endringer på i fanen øverst på siden. 

5. Bytt ut bilde eller logo

6. Klikk "Lagre endringer" nederst på siden.Gjør endringer for alle grensesnitt samtidig:

4. Klikk på "standard" i fanen øverst på siden. 

5. Bytt ut bilde eller logo

6. Marker alle grensesnittene nederst på siden og klikk "kopier dette grensesnittet til"


Publiser endringene:
For at endringen skal bli synlig for sluttbruker må du publisere grensesnittet. 

- Gå tilbake til "konfigurasjon" siden

- Klikk "Publisering"

- Publiser grensesnittene du har gjort endringer på.