Alle administratorer kan oppdatere teksten i menypunktet "Kontakt oss"


1. Gå til admin

2. Klikk på navnet ditt i høyre hjørne og velg "konfigurasjon"

3. Klikk "Kontakt oss"

4. Gjør endringer i teksten på alle språk

5. Klikk "Lagre endringer"