Når en fil slettes i Imageshop legges filen i en søppelkurv før filen slettes permanent automatisk etter 30 dager. Du har da mulighet til å gjenopprette filen dersom den har blitt slettet med en feil. Du kan også slette filen permanent. 1. Gå til administrasjonen

2. Klikk "Rediger" -> "Slettede filer" 


Her har du full oversikt over alle filer som er slettet de siste 30 dagene. Slettede filer vil bruke av den totale lagringsplassen i basen inntil de er slettet permanent, det kan gjøres manuelt, eller blir gjort automatisk når de 30 dagene er utløpt. 3. Du kan gjenopprette eller slette en enkelt fil ved å bruke ikonene i venstre og høyre hjørnet. 
4. Gjenopprett eller slett flere filer permanent ved å markere filene og bruk knappene øverst på siden. 

5. For å tømme hele papirkurven kan du klikke "Fjern alle slettede elementer permanent", da slettes alle filer i papirkurven permanent.